Inntrykk uten avtrykk

Bærekraft handler om respekt for planeten, mennesker, prosesser og kultur. Verden kan ikke reddes i et event, men hvert event kan bidra litt på veien. I Spring Event tenker vi alltid fremover.

Bærekraftige events

Ved å utfordre hvordan vi lever og leder, kan vi gjøre en forskjell. Vi gjør derfor det vi kan for å bidra, og har fokus på dette i planleggingen av eventer med våre kunder.

Nedenfor finner du også tre av FNs bærekraftsmål, som vi har spesielt fokus på i vår arbeidshverdag.

Nr. 4: God utdanning

Under alle våre arrangementer skal deltakerne lære noe. Dette kan være av faglig eller mellommenneskelig karakter, eller det kan handle om verdier og holdninger.

Nr. 5: Likestilling mellom kjønnene

Vi er opptatt av økt mangfold og likestilling. Vi vil bidra til at våre oppdragsgivere er bevisste når de setter et program for sitt arrangement.

Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre arrangementer skal ha minst mulig klimamessig avtrykk. Vi er bevisste i valg av reisemåte og transport, og vi bruker ikke unødvendig emballasje.

Snakk med oss i Spring Event om bærekraftige arrangementer